back to  world-photo

Our Alaska Tour (June 16-30, 2007)

                  Highlights (pdf file) ;  flora and fauna ( photos

                  Denali Nat' Park (photos) ;  Kenai Nat' Park cruise (photos)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Highlights

      Denali National Park

      Kenai Fjords National Park